Інформаційний портал

Виготовлення стел та в'їзних знаків

Серед багатьох варіантів конструкцій можна виділити стелу, яка знаходячись на в’їзді у населений пункт є його обличчям. Дизайн такої конструкції може відповідати вимогам, які нам поставлять. На стелі може бути розміщено герб села чи міста та будь які елементи, що відповідають історії місцевості.  

Як розказати дітям про Шевченка, щоб Їм Було цікаво.

Педагог української літератури в 9-му класі з метою вивчення творів Тараса Шевченка відводить практично 2 місяці. З цієї причини яким чином зробити заняття про Шевченка і його творчий процес захоплюючим? Як розповісти про класику таким чином, для того щоб учням захотілося розкрити «Кобзар» особисто, а ніяк не під програмним примусом або в рамках ура-патріотичного виховання? Тематика особливо актуальна напередодні Шевченківських днів, які зазвичай відзначають на початку березня. Пропонуємо думки, які додадуть уроків інтерактивності і динаміки.

Как в различных государствах ставят оценки

Родители и педагоги зачастую дискутируют, нужно ли выставлять оценки ребятам, как это исполнять и имеется ли в них в принципе смысл? Мы составили образцы некоторых государств, в которых концепция оценивания учащихся существенно различается от нашей.

Зі списку предметів для тестування прибрали російський, а для англійської розробили два рівня складності. Зібрали для вас головні нововведення ЗНО-2018.

Аудіювання і 2 ступеня складності іноземного
Відразу кілька змін зачіпають тих, хто буде вивчати тестування згідно закордонному стилю. По-1-ий, в тестах з'явиться аудіювання. Учням запропонують спочатку вислухати голосові частини, а далі здійснити завдання до них.

Очевидно, що це підвищить термін проходження тесту. Однак як дане буде виглядати в практиці, поки що невідомо. У середини оцінювання якості створення ще немає нормативів.

По-2-ой, з метою ЗНО згідно з британським, іспанському, німецькому і французькому стилям в перший раз розроблять дослідження 2-ух ступенів труднощі: В1 (крайової) і В2 (підвищений).

Способи застосувати сторітеллінг на уроках

Спосіб сторітеллінга, або розповідання ситуацій, особливо результативним в еру технологій, якщо дані, що повинні засвоїти в завданнях учні, пропадають з числа інформативного гулу. Успішно вибудувана хроніка містить високий можливість освоїтися з числа учнівських аудиторії. Так як переказування ситуацій враховує вкраплення особистого або стороннього досвіду, комунікацію і чуттєве співпереживання. Повідомлення думки, а аж ніяк не тільки даних. У кілька зразків цього, так само як спосіб допускається використовувати у вправах згідно певних дисциплін.

Праздничные стенды

Как приятно лично поздравить человека с праздником! Можно также прислать открытку или позвонить. Особенной атмосферы празднику придают разнообразные декорации. Так мы не осознаем Новый год без елки. Пасху без кулича и вертепа. Восьмое марта без цветов. Это все общеизвестные праздника. К ним готовятся заранее. А что если надо предоставить информацию о каком-то событии широкой общественности: коллектива, посетителям, прохожим.

Святковий банер

Як приємно особисто привітати людину зі святом! Можна також надіслати листівку чи зробити дзвінок. Особливої атмосфери святу придають різноманітні декорації. Так ми не усвідомлюємо Новий рік без ялинки. Пасху без писанок та вертепу. Восьме березня без квітів. Це все загальновідомі свята. До них готуються заздалегідь. А що як треба надати інформацію про якусь подію широкому загалу: колективу, відвідувачам, перехожим.

Стенд, табличка или баннер

Каждая организация имеет своё название, цель и задачи. Эти параметры определяются сознательно. Они должны быть понятными сотрудникам, клиентам и обычным гражданам, которые могут потенциально быть клиентами данного учреждения. Для указания таких атрибутов, повышения осведомленности людей о данном учреждении, обозначение места ведения своей деятельности организации используют наружную рекламу: стенды, таблички, баннеры и т.д.

Банер вивіска

Кожна організація має свою назву, мету і завдання. Ці параметри обираються свідомо. Вони мають бути зрозумілими співробітникам, клієнтам та звичайним пересічним громадянам, які можуть потенційно бути клієнтами даної установи. Для висвітлення таких атрибутів, підвищення обізнаності людей про дану організацію, позначення місця ведення своєї діяльності організації використовують зовнішню рекламу : стенди, таблички, банери, тощо.

Стенд Украина. Патриотические стенды

Семья, друзья, коллектив, социальная, культурная или профессиональная группа, община. С детства мы стремимся иметь принадлежность и быть частью определенной группы. Малыш мечтает о любящей семье. Ученик о верных и дружественных одноклассниках. Рабочий желает работать в лояльной компании с профессиональными и компетентными коллегами. Мы также принадлежим к общине. Община нашего двора или районная община и т.д. Так проявляется социальный характер человеческой личности. А что же государство? Разве гражданство это просто атрибут и запись в паспорте? Или это все же нечто большее?

Ми діти твої Україно

Сім’я, друзі, колектив, соціальна, культурна або професійна група, громада. З дитинства ми прагнемо мати приналежність і бути частиною певної групи. Малюк мріє про люблячу сім’ю. Учень про вірних і дружніх однокласників. Робітник бажає працювати у лояльній компанії з професійними та компетентними колегами. Ми також належимо до громад. Громада нашого двору або районна громада та інше. Так проявляється соціальний характер людської особистості. А що ж держава? Хіба громадянство це просто атрибут та запис у паспорті? Чи це все ж таки щось більше?

Стенды для оформления кабинетов

Человек воспринимает этот мир несколькими органами чувств. Чем ярче опыт восприятия мы получаем, тем четче и сильнее воспоминания об этом опыте. Так красивая картина, феерическое событие, хорошая музыка или даже любимая мягкая игрушка навсегда найдут свое отражение в наших воспоминаниях.

Стенди для початкових класів

Людина сприймає цей світ декількома органами почуттів. Чим яскравіший досвід сприйняття ми отримуємо тим чіткіше і сильніші спогади про цей досвід. Так красива картина, феєрична подія, гарна музика чи навіть улюблена м’яка іграшка назавжди знайдуть своє відображення в наших спогадах.

Стенды Творчество школьников

Маленький художник, скульптор, танцовщик или музыкант уже творец. С каждым шагом познания мира, попыткой передать свое представление о происхождении и содержание вещей, изучение движения, подбор цвета или представление определенной формы или звука это все достижения малыша. Это его опыт и развитие таланта.