ФОРМУЄМО ГРОМАДЯНСЬКУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Одним із найактуальніших завдань  сучасної освіти і виховання в  Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів.

Якщо говорити про  якості, яку має формувати школа, то однією з найважливіших є громадянська компетентність, яка   визначена як складова Нової української школи.

Вчителі шкіл можуть вільно скористатися низкою цікавих навчальних метеріалів з формування громадянської компетентності в учнів. 16 відповідних модулів розробили разом студія онлайн освіти EdEra та Інститут лідерства, інновацій та розвитку.

Переглянути їх можна тут:  https://www.ed-era.com/modules/

Модулі базуються на навчальних програмах для 5-9 класів, які передбачають 4 наскрізні змістові лінії:

  • «Здоров’я і безпека»,
  • «Підприємливість та фінансова грамотність»,
  • «Громадянська відповідальність»,
  • «Екологічна безпека та сталий розвиток».

 Вони проходять через всі предмети та дозволяють формувати у дитини ключові компетентності та інтегрувати знання про світ.

Тож основна ідея навчальних модулів полягає в тому, щоб формувати громадянську компетентність не лише через вивчення шкільних предметів суспільно-гуманітарного циклу, а й через біологію, географію, математику та фізику, тобто через всі без виключення шкільні предмети або через їх інтеграцію.

 Учитель може обрати тему модуля залежно від предмету та класу, в якому викладає, та адаптувати навчальні матеріали на власний розсуд. Кожен навчальний модуль (це може бути один урок, декілька або навіть проектний день) містить сценарій уроку, презентації та рекомендації вчителю з акцентом на тих складових громадянської компетентості, які найкраще можуть бути сформовані з допомогою обраної теми.

Модулі можна розділити  на 6 категорій:

  • соціальний активізм;
  • кричне мислення;
  • права людини;
  • фінансова грамотність;
  • громадянська відповідальність;
  • медіаграмотність.

За матеріалами освітніх сайтів