Куточки природи

У кутках природи дитячих садкiв утримуються рослини i тварини. До їхнъого вибору ставляться певнi вимоги:

  1. Об’єкти кутка природи мають вiдповiдати завданням програми, сприяти їхнъому виконанню.
  2. Рослини i тварини повиннi бути безпечними для дiтей. Наприклад, через отруйнi властивостi не можна утримувати в дитячому садку солянум (паслiн), олеандр, маранту, аглаонему, еуфорбiю, а також колючi кактуси.

З. Об’єкти кутка природи не повиннi вимагати складного догляду.

  1. Серед об’єктiв кутка природи не повинно бути рослин, тварин, якi пiдлягають охоронi або чисельнiсть яких незначна.
  2. Об’єкти кутка природи повиннi змiнюватися, поряд з постiйними мешканцями повиннi бути тимчасовi. Це забезпечить постiйний приплив нової iнформацiї — важливу умову для розвитку пiзнавальних iнтересiв дiтей.

 Куточки природи влаштовується у свiтлiй частинi кiмнати, що забезпечує сприятливi умови для бiльшостi його мешканцiв. Для розмiщення його використовується стандартне i нестандартне обладнання.

Стандартне обладнання -— це секцiйнi меблi iз столиком-шафою, в якому зберiгаються предмети догляду за об’єктами кутка природи.

Нестандартне обладнання - це пеньки, иевеликi оригiнальнi стовбури дерев, декоративнi грати, на яких розмiщують кiмнатнi рослини, клiтки тощо. Вибрані iз смаком природнi знахiдки надають куткам природи екзотичностi, iндивiдуальностi. Найчастiше таке нестандартне обладнання доповнює стандартне.

Для оформлення кутка природи використовують декоративнi тарiлки з природнiми орнаментами, ставлять куманцi i вази з сухими букетами, а влiтку — з композиціями із живих квітів.

Пiд час розмiщення в кутку природи об’єктiв слiд ураховувати такi основнi вимоги:

  1. Розмiщення кiмнатних рослин, тварин повинно бути пiдпорядковано їхнiм потребам у свiтлi, теплi тощо. Наприклад, птахам слiд забезпечити добре освiтлене мiсце, через те, що їм треба багато їжi, яку вони споживають лише при достатньому освiтленні, в той же час хом’ячка ні в якому разi не можна залишати в освiтленому мiсцi, тим бiльше на сонцi, бо це призводить до загибелі цих нiчних тваринок.
  2. Слiд урахувати можливостi розмiщення дiтей пiд час спостережень i догляду за об’єктами, тримаючи в полi зору перш за все їхню безпеку.
  3. Дбати про естетичний вигляд кутка природи.