Інформаційний портал

Дизайн

Малюнок, зображення чи логотип повинен мати сенс. Нести в собі якусь ідею, емоцію, інформацію. Такий малюнок привертає увагу, захоплює, надає відповіді чи несе в собі естетичний контекст. Звичайно можна придбати вже готове зображення. Однак часто є бажання зобразити, щось унікальне.

Створити логотип

Лого, марка, малюнок, етикетка, як тільки не називають логотип споживачі. Цей нехитрий елемент бренду несе на своїх плечах величезний тягар. Він допомагає підвищити пізнаваність підприємства або організації. Розробка логотипу. Цей крок буде необхідний фірмі, яка хоче реалізовувати свій товар в довгостроковій перспективі і на великому конкурентному ринку.

Разработка стенда по индивидуальному дизайном

Презентационный стенд один из основных видов наглядного информирования. Главная цель размещения данных стендов – это ознакомить посетителя заведения с режимом функционирования, особенностями, историей, коллективом и тому подобное. Этот атрибут, размещенный в холле, вестибюле или приемной, не только украсит комнату, облегчит ожидание, но и расскажет об организации. Знание партнера улучшает последующие отношения. Таким образом размещение презентационного стенда или комплекта стендов в учебном заведении поможет знакомству с родителями и детьми, в организации – проинформирует клиентов о ее деятельности, в военной части – будет мотивировать военнослужащих.

Розробка стенда за індивідуальним дизайном

Презентаційний стенд один з основних видів наочного інформування. Головна мета розміщення даних стендів – це ознайомити відвідувача закладу з режимом функціонування, особливостями, історією, колективом тощо. Цей атрибут, розміщений в холі, вестибюлі чи приймальні не тільки прикрасить кімнату, полегшить очікування, але і розповість про організацію. Знання партнера поліпшує подальші відносини. Таким чином розміщення презентаційного стенду або комплекту стендів в навчальному закладі допоможе знайомству з батьками й дітлахами, в організації – проінформує клієнтів про її діяльність, у військовій частині – мотивуватиме військовослужбовців.

Уголок по пожарной безопасности

Человек познакомился с огнем достаточно давно. Существует миф о Прометее, который украл это чудо у богов и подарил его людям. Благодаря огню мы готовим еду, обогреваем жилье, развиваем промышленность, ездим, летаем, двигаем прогресс, живем современной жизнью. Однако мы до сих пор не умеем правильно обращаться с огнем. «Не играй с огнем!», - поучают взрослые. «Не разводить костры!», - предостерегает лесное хозяйство. «Не курить!», - указывает знак на автозаправочной станции.

Куточок з пожежної безпеки

Людина познайомилась з вогнем досить давно. Існує міф про Прометея, який вкрав це диво у богів і подарував його людям. Завдяки вогню ми готуємо їжу, обігріваємо оселю, розвиваємо промисловість, їздимо, літаємо, рухаємо прогрес, живемо сучасним життям. Проте ми досі не вміємо правильно поводитися з вогнем. «Не грай з вогнем!», - повчають дорослі. «Не розводити багаття!», - застерігає лісове господарство. «Не палити!», - вказує знак на автозаправній станції.

Уголок по безопасности жизнедеятельности

Жизнь – это самая ценная вещь для нас. Современный человек изобрел множество методов и средств для его улучшения и продления. Однако, все еще существует множество природных или техногенных угроз нашему здоровью и жизни.  С детства родители учат детей смотреть под ноги, оглядываться по сторонам, быть осторожными на дорогах и не разговаривать с незнакомцами.

Куточок з безпеки життєдіяльності

Життя – це найцінніша річ, яку ми маємо. Сучасна людина винайшла безліч заходів і засобів для його поліпшення та подовження. Проте все ще існує безліч природних чи техногенних загроз нашому здоров’ю й життю.

Разработать логотип

Лого, марка, картинка, этикетка, как только не называют логотип потребители. Этот незамысловатый элемент бренда несет на своих плечах огромный груз. Он помогает повысить узнаваемость предприятия или организации. Создать логотип. Этот шаг будет необходим фирме, которая хочет реализовывать свой товар в долгосрочной перспективе и на обширном конкурентном рынке.

Разработка логотипа

В современном мире с развитием технологий рыночные отношения перешли в площадь информационных технологий, рекламы и манипуляции сознательностью. Теперь мы покупаем товары, не только ориентируясь по их качество или цене, но и ссылаясь на марку под которой они выпущены. Иногда даже не задумываясь, мы твердо уверены, что если у этой марки хорошая мука, значит, обязательно и макароны будут хорошими. Мы можем не помнить название организации и откуда она, но логотип подскажет нам выбор.

Куточок споживача

Відкритість та щирість – це гарні людські риси. Згідно з теорією маркетингу, бізнес, що гуртується на таких засадах, здатен досягти значних економічних результатів за рахунок підтримки дружніх взаємовідносин із своїм клієнтом.

Познайомити клієнтів з організацією, надати можливість їм відігравати роль помічників і радників у процесі творення фірми чи окремої торгівельної точки, створити атмосферу взаєморозуміння і турботи все це зможе стенд «Куточок споживача». Як це можливо?

Купить стенд для школы

Школа - это второй дом для ученика или учителя. Так приятно чувствовать себя дома в уюте, комфорте и безопасности. Классы школы тоже хорошо было бы сделать приветливыми и интересными. Речь не только в оснащении удобной мебелью и современной техникой, но и в эстетическом их виде. Приятные воспоминания и желание учиться гарантировано, если атмосфера класса приятна глазу и побуждает к получению знаний.

Купити стенд для школи

Школа – це другий дім для учня чи вчителя. Так приємно почуватися вдома в затишку, комфорті та безпеці. Класи школи теж гарно було б зробити привітними й цікавими. Річ не тільки в оснащені зручними меблями та сучасною технікою, а і в естетичному їх вигляді. Приємні спогади та бажання вчитися гарантовано, якщо атмосфера класу приємна оку й спонукає до отримання знань.

Календар природи та погоди

Прогноз погоди та поради Гідрометеоцентру можна почути з будь-яких масових засобів інформації. Ми вже звикли, що прогноз погоди може і не справдитися. Це добре коли обіцяли дощ на всі вихідні, а насправді гріло сонечко. Вже не потрібно запам’ятовувати прикмети, що прийшли до нас крізь віка. Чи потрібно?

Одиниці вимірювання

Фут чи може фунт, або пуд. Миля це скільки? А яка миля? Що більше кілограм пір’я чи кілограм заліза?

Багато запитань можуть виникнути коли ми натрапляємо на незнайомі нам одиниці вимірювання. Навіщо люди за час свого розвитку вигадали стільки варіантів мір? В різних місцях нашої планети з давна використовували найбільш зручні одиниці вимірювання.