Інформаційний портал

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ УРОК ДОБРОТИ

Міністерство освіти і науки підтримало ініціативу благодійної організації «Щаслива лапа» щодо проведення у школах країни «Всеукраїнського  уроку  доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», присвяченого Всесвітньому дню тварин.

Передбачається, що акція відбудеться з 1 до 4 жовтня проведенням відповідних уроків або позакласних заходів.

За результатами проведення заходу Національним реєстром рекордів України планується фіксація рекорду України – «Наймасовіший урок добра в закладах освіти, проведений впродовж одного дня».

БО «БФ «Щаслива лапа» випустив  методичний посібник  «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин: методичний посібник / О. М. Спектор, Л. М. Єнжеєвська, Е. А. Москалик, А. О. Хайленко. - К. : ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. - 88 с .

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Біоетика», що впроваджується БО «БФ «Щаслива лапа». Розраховано на освітян, соціальних педагогів, психологів, представників громадських організацій, які організовують просвітницько-профілактичну роботу зі школярами, а також всіх, хто не байдужий до проблеми безпритульних тварин в Україні.

Академічна свобода вчителя

Відповідно до статті 54 «Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу» нового Закону України «Про освіту», педагоги мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб'єктів освітньої

діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку       педагогічних працівників і ще багато пунктів, які окреслюють дійсно широке поле для професійної творчості педагога.

Академічна свобода — самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, яку здійснюють на принципах свободи слова, думки й творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення й використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «НАВЧАЄМОСЬ ВЧИТИ ПО-НОВОМУ»

Умови проведення акції

 1. Загальні положення

Акція проводиться з метою виявлення та популяризації досвіду роботи вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня, які:

– розуміють, як організувати та/або якісно організовують освітній процес                     за новим Державним стандартом початкової освіти;

–використовують на практиці методики, що реалізують інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи; кожен день присвячують розкриттю певної мікротеми в межах загальної теми тижня;

–мають свої напрацювання для заповнення резервних годин типових навчальних програм.

Завдання акції:

–       поширення досвіду роботи вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня, творчих колективів із питань впровадження новітніх технологій в освітній процес, які використовують методи, що вчать робити самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня;

–       виявлення творчих учителів і педагогічних колективів початкової ланки освіти, які на практиці створюють доброзичливі, сприятливі умови                          до роботи в команді та співробітництва; мають свої методи, прийоми, секрети, знахідки, як залучити дитину до читання, лічби, письма та готові ними поділитись на сторінках газети «Бібліотечка вчителя початкової школи»;

–       підтримка педагогічних працівників, які активно та вдумливо впроваджують у практику новітні, цікаві педагогічні ідеї, ігрові форми роботи;

–       сприяти професійному зростанню педагогів.

ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Оцінювання в першому класі має бути формувальним – без жодних абстрактних та караючих номерних оцінок, таємним, адже тільки вчитель, школяр та його батьки мають знати про результати навчання, а також підтримувати постійний зворотній зв’язок для інформування про прогрес дитини.

«Для першачків ми передбачаємо стимулююче оцінювання – жодних абстрактних каральних оцінок. Що є надзвичайно важливо, батьки мають бути повністю поінформовані про навчальний прогрес дитини. Саме для цього передбачено свідоцтво досягнень. Воно заповнюється за 51 показником. Серед них є такі, наприклад, як «вміння брати на себе відповідальність» чи «вміння співпрацювати з іншими». Поряд з тим є звичні для нас «уміння писати диктанти», «уміння рахувати в межах ста». Таким чином батьки будуть поінформовані, які є сильні сторони дитини, а де ще треба більше попрацювати», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

НЕВАКЦИНОВАНІ ДІТИ НЕ МОЖУТЬ ВІДВІДУВАТИ ШКОЛУ ТА ДИТСАДОК

Міністерство охорони здоров’я і Міністерство освіти і науки звернулись до обласних та Київської міської державних адміністрацій з вимогою недопущення невакцинованих дітей до закладів освіти. Відповідний лист підписаний в. о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун та міністром освіти Лілією Гриневич.

У відомствах наголошують, що в Україні за останні 5 років має місце нестійка епідемічна ситуація щодо інфекційних хвороб, яких можна запобігти проведенням імунопрофілактики.

«На сьогодні в країні вже спостерігається спалах захворювання на кір, зокрема, з початку 2018 року зареєстровано майже 30 тисяч випадків хвороби, у тому числі 13 з летальним наслідком. Захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру, про що свідчить чергування періодів підйому і спаду захворюваності, зменшення міжепідемічного періоду», – йдеться у листі.

АДАПТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ДЛЯ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання.

Основною новацією у практиці діяльності 1-х класів закладів загальної середньої освіти є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні. Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи. Відповідно інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють навколо певного об’єкту чи явища довкілля або навколо розв’язання проблеми міжпредметного характеру, чи для створення творчого продукту тощо.

Однією з оптимальних моделей інтеграції у початковій школі є інтеграція навколо соціокультурної теми/проблеми під час тематичних днів/тижнів. Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін та, водночас, розглянути аналогічний матеріал одночасно з різних боків, за допомогою різних дидактичних засобів. Таким чином забезпечуються збалансованість у сприйманні інформації різних освітніх галузей, психологічно комфортна атмосфера навчальних занять.

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА «НА УРОК»

ГОЛОВНА МЕТА.  Інтернет-олімпіада розрахована на всіх учнів і має на меті повторення та закріплення знань, здобутих під час попереднього навчального року з відповідної предметної дисципліни. Завдання розроблені відповідно до шкільної програми. Олімпіада «На Урок» має суттєву відмінність від типових конкурсних заходів – усі учні, перебуваючи в рівних умовах, зможуть проявити себе та отримати нагороду за роботу.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАТУ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ:
Зручний онлайн-формат. Відтепер немає потреби роздруковувати завдання. Інтернет-олімпіада проходить дистанційно. Для того щоб взяти участь, необхідно лише мати комп'ютер чи планшет з доступом до мережі інтернет. На виконання роботи достатньо 40 хвилин.

Додаткова перевага дистанційної олімпіади — можливість роботи над нею у будь-який час у зазначених межах проведення конкурсу. Адже доступ до особистого кабінету учасника цілодобовий.

НОВИЙ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ В ШКОЛАХ

Відтепер для всіх шкіл України діє новий порядок створення груп подовженого дня. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677 «Про затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2018 № 865/32317.

Головними новаціями порядку є те, що він передбачає кращі умови для дітей та вперше дає можливість відкривати інклюзивні групи.

Так, якщо раніше групи можна було комплектувати з учнів щонайменше 4-х вікових категорій, то зараз різниця у віці учнів однієї групи не може перевищувати 2-х років. Така зміна дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей, враховуючи їхні індивідуальні психологічні відмінності та фізичний розвиток.

Водночас у школах, розташованих в сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення шкільним автобусом, групи можна утворювати для учнів різного віку.

Рішення про створення та роботу груп подовженого дня приймають засновники шкіл за письмовими зверненнями батьків чи інших законних представників учнів. Для цього в школі також має бути відповідна матеріально-технічна база та умови для харчування. Для першокласників можуть створювати умови для сну.

ДОРОГІ ПЕДАГОГИ, УЧНІ, СТУДЕНТИ, БАТЬКИ!

Щиро вітаємо з Днем знань — справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя.

 Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Вчіться, щоб знати, діяти жити. Нехай  зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ! ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ДІТЯМ ЗАДЛЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ  ДІТЯМ ЗАДЛЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Безпека дітей – одне з найголовніших питань, які турбують будь-якого батька. Якщо ви хочете бути впевнені, що ваша дитина не потрапить ні в яку небезпечну ситуацію, вам слід заздалегідь навчити дитину правилам поведінки, інформує Ukr.Media. Збережіть собі цей список і поділіться ним з іншими батьками — давайте разом дбати про безпеку своїх дітей!

Поставте їй такі запитання. Не виключено, що відповіді дитини стануть для вас несподіванкою.

 1. Що робити, якщо батьків немає вдома, а хтось намагається відкрити двері?
 2. Чи візьмеш ти цукерку у незнайомої жінки?
 3. Що робити, якщо з розетки пішов дим, а нікого з дорослих немає вдома?
 4. Незнайомий дорослий просить тебе про допомогу. Допоможеш ти йому?
 5. Що потрібно робити, якщо на тебе нападає зграя собак?
 6. Чи ти підеш в гості до однолітка, з яким щойно познайомився?
 7. Що робити, якщо ти відчув у будинку запах газу?
 8. Якщо ти чекаєш ліфт і до тебе підійшли незнайомці, ти поїдеш з ними разом?
 9. Що слід робити, якщо ти помітив, що за тобою стежать?
 10. Кому можна відкривати двері, коли ти один вдома?

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

Чи знаєте ви, що існують чіткі вимоги до шкільного одягу? Міністерство охорони здоров’я продовжує  інформаційну кампанію «До школи» і напередодні нового навчального року розповідає, як правильно обрати шкільний одяг, щоб не нашкодити здоров’ю дитини.

 В Україні якість дитячого одягу регуляється державним стандартом (ДСТУ 4239:2003), що відповідає вимогам європейських екологічних стандартів, а гігієнічні вимоги до дитячих товарів – державними санітарними нормами та правилами, затвердженими наказом МОЗ України №1138.

 

Обираючи шкільний одяг, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника.

Вимоги до одягу школярів

Надавайте перевагу дитячому одягу з максимальним вмістом натуральних волокон. Натуральні тканини забезпечують повітропроникність і таким чином забезпечують тепловий комфорт. У повністю синтетичному одязі (наприклад, з 100% поліестеру) дитина може пітніти, ризикує переохолодитись і застудитись.

СТВОРЮЄМО ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КЛАСІ

У підготовці до нового навчального року треба врахувати безліч речей: переглянути календарний план, стандарти, нові закони, продумати тестування, але важливо подумати й про те, як організувати клас – розставити парти, розвісити дошки оголошень і систематизувати матеріали.

Можна поєднати ці, здавалось би, різні компоненти в систему семи навчальних зон.  Пропонуємо такі зони: Відкриттів, Новин, Матеріалів, Комунікативна і Тематична Зони, Зона Вчителя і Зона Тиші. Це допоможе вам створити певну систему, що заощадить ваш час і підтримуватиме порядок у класі з першого ж дня.

ЩО ТРЕБА ВРАХУВАТИ ДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ МОЗ «ДО ШКОЛИ»

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ МОЗ «ДО ШКОЛИ»

МОЗ України повідомляє, як підготуватись до 1 вересня учням, батькам і освітянам, щоб наступний навчальний рік був виключно здоровим і корисним. Отже, три основні пункти, які обов’язково треба врахувати ще до початку навчального року.

Як підготуватись до школи: шпаргалка для батьків

 • Оберіть лікаря для дитини і пройдіть профілактичний огляд
  Якщо ви ще не обрали свого лікаря і не підписали декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то саме час це зробити! До свого лікаря ви завжди зможете звернутись як для діагностики і лікування, так і для профілактичних оглядів.
 • Важливоперед школою пройти профогляд, щоби пересвідчитись, що зі здоров’ям дитини усе гаразд, отримати довідку для школи і корисні поради від вашого лікаря про профілактику хвороб у школі.
 • Лікар вашої дитини за необхідності направить на вакцинацію,базові аналізи чи до вузьких спеціалістів (це не обов’язково, якщо немає медичних показань), і видасть необхідну для школи довідку. В довідці про  результати обов’язкового медичного профілактичного огляду лікар зазначить групу для занять фізичною культурою. А у разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків,  в цій довідці може бути зроблено відповідний запис.

У НАВЧАЛЬНИЙ РІК БЕЗ СТРЕСУ: ПОРАДИ БАТЬКАМ

Вам знайома ситуація,  коли дитина не хоче прокидатись і йти до школи? Чи коли школяр капризує і все робить наперекір, виводячи з рівноваги і батьків, і вчителів? Або навпаки – вчителі говорять, що дитина млява і майже засинає на уроках? Якщо ви відповіли “так” хоча б на одне питання – обов’язково прочитайте поради експерта, як правильно налаштуватись на робочий ритм, щоби уникнути таких ситуацій у новому навчальному році.

Як увійти в навчальний рік без стресу для дитини та батьків – радить Вікторія Горбунова, психотерапевт, доктор психологічних наук, авторка книжок з виховання – «Виховання без травмування або Навіщо дітям дорослі?», «Виховання без нервування. Як упоратися з упертюхами, ледарями, плаксіями, розбишаками, крикунами та хитрунами».

 

 1. ПОСТУПОВО ВІДНОВЛЮЙТЕ ШКІЛЬНИЙ РОЗПОРЯДОК ДНЯ

Щоби уникнути стресу у вересні, важливо почати відновлювати звичний для школи режим і темп ще у серпні. Це стосується як наближення до “шкільного” режиму сну, так і поступового введення “домашніх завдань”.

“Важливо не робити цього зненацька, а покроково домовлятись з дітьми про вкладання-прокидання та тренування мозку. Щодо завдань, то що б ви не запропонували робити, переконайтесь в двох речах: дитині має бути цікаво (для цього є насправді добрі книжки, в яких інформація подається захопливо, з загадками та експериментами); всі завдання мають робитися в ресурсному стані та за попередньої домовленості про час (власне, це має працювати і протягом року)”, – говорить психотерапевт Вікторія Горбунова.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЕВАЙСИ, ЯКІ ПОЛЕГШАТЬ РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ

Світ стрімко змінюється, розвивається суспільство, науки й технології і разом із цим має змінюватися й освіта. Нині кожна дитина – впевнений користувач комп’ютера, планшета чи будь-якого іншого гаджета. Через це, на зміну традиційним методам викладання, приходить концепція електронної освіти —  навчання і виховання за допомогою сучасних інформаційних технології. 

 Освітнє середовище школи має бути сформоване насамперед як інформаційне, що використовує у всій повноті нові  технології та сучасні технічні засоби навчання.  Правильне використання нових технологій дає змогу зробити навчальний процес більш інтерактивним. Але для цього вчителям доведеться підвищувати свою кваліфікацію. Адже не тільки учням, а й їхнім наставникам слід знатися на техніці, що використовується для навчання.