Інформаційний портал

ІДЕЇ ОФОРМЛЕННЯ ЗМІННИХ ТЕМАТИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ ДЛЯ КЛАСІВ НУШ

Корисні поради та ідеї, що допоможуть облаштувати клас згідно з концепцією Нової української школи

 

Оформлення кабінету згідно з вимогами НУШ – копітка та серйозна справа. Але чого тільки не зробиш заради того, аби майбутні першачки почували себе комфортно та з цікавістю бралися за кожну нову тему!

Згідно з концепцією НУШ та рекомендаціями МОН, у кожному класі має бути 8 навчальних зон, однією з яких є змінний тематичний осередок. Що у ньому має бути? Розгадка ховається у самій назві: це має бути зручний і певною мірою гнучкий простір, який може легко трансформуватися від теми до теми. Отже, без стендів, спеціальних дошок та фліпчартів просто не обійтися.

На фліпчартах ви разом з учнями можете робити нотатки чи малювати під час вивчення нової цікавої теми. А на стендах чи дошках можна розміщувати фактично будь-яку інформацію.

Наприклад, тут буде ідеальне місце для плаката з алфавітом, а компанію йому по черзі можуть складати малюнки літер, які ви саме зараз вивчаєте з учнями. Так само тут можуть розміщуватися плакати з цифрами, днями тижня, назвами місяців, явищ природи тощо. За потреби діти можуть у будь-яку мить підійти до стендів та усе добре роздивитися і, як наслідок, краще запам’ятати.

Читає з дітьми цікаву книжку? Помістіть найважливішу інформацію про неї на стенд, щоб діти могли завжди пригадати призабуті факті. Або ж влаштуйте голосування! Розмістіть на стенді кілька роздруківок обкладинок різних книжок, які учні читали протягом року, та запропонуйте дітям за допомогою смайликів виставити власні оцінки. Аналогічно можна зробити оригінальний список літератури, яку треба прочитати влітку.

ЯК СТВОРИТИ ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Інна ГОРБЕНКО, 
канд. пед. наук, доцент кафедри управління

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

 1. Застосовуйте принципи інклюзивного закладу
 2. Запровадьте зміни в організаційній культурі та освітній політиці закладу

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення до освітнього процесу всіх його учасників (ст. 1 Закону України «Про освіту»). Для інклюзивного навчання у закладі освіти мають бути створені такі умови, за яких усі діти матимуть однаковий доступ до освіти, у тому числі і діти з особливими потребами. Такий підхід дає можливість усім учасникам освітнього процесу отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень й дискримінації та формуванню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Отже, інклюзивний заклад — заклад освіти, який забезпечує інклюзивне навчання як систему освітніх послуг, зокрема:

 • адаптує освітні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання;
 • використовує наявні в громаді ресурси;
 • залучає батьків;
 • співпрацює з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;

ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ: ЧОМУ МИ РІЗНІ ТА ЯК ПОРОЗУМІТИСЯ ОДНЕ З ОДНИМ

Нині в закладі освіти представлені чотири покоління: бебі-бумери, покоління X, Y і Z. Непорозуміння та конфлікти, що виникають у трикутнику «вихователі — батьки — діти», зумовлені тим, що вони часто належать до різних поколінь. Та порозумітися можливо, якщо представники поколінь знатимуть і братимуть до уваги ціннісні орієнтири, умови виховання та особливості одне одного

Оксана МАТВІЙЧУК, 
доцент Інституту післядипломної

педагогічної освіти Київського університету

імені Бориса Грінченка, канд. пед. Наук

 

Заклад освіти — це місце зустрічі різних поколінь — педагогів, дітей, батьків. Педагогам варто знати особливості поколінь і відповідно до них формувати цінності дітей.

СХОДИНКАМИ САМООСВІТИ — ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Самоосвіта педагогів — одна з найважливіших форм підвищення їх кваліфікації. Тому завдання керівника закладу освіти — вивчати та розвивати педагогічну майстерність кожного педагога, стимулювати розвиток їх творчого потенціалу, формувати навички самоаналізу, мотивувати. Як це зробити, щоб самоосвіта не була стихійною та безсистемною?

 

Ніна ПОГРІБНЯК, 
старший викладач кафедри дошкільної

освіти Комунального закладу

 «Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти»

 Запорізької обласної ради

 

Кожен педагог має розуміти, що самоосвіта — це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це постійний пошук, зростання, розвиток. Результатом ефективної самоосвіти педагога є не лише власне самовдосконалення, а й успішність розвитку його вихованців.

Тому організуйте роботу в закладі так, щоб самоосвіта стала потребою педагогів.

ОРГАНІЗОВУЄМО

Складіть план самоосвіти педагогів. У ньому чітко визначте:

 • хто над якою проблемою працює;
 • в якій формі звітує про свою роботу.

Проведіть анкетування серед педагогів, яке допоможе встановити рівень їхньої готовності до самоосвіти.

Не завжди і не всі педагоги володіють навичками самостійної роботи. Іноді вони не можуть впоратися з такими проблемами, як-от:

 • визначитися з темою, з’ясувати її актуальність;
 • правильно сформулювати тему самоосвіти;
 • сформулювати мету і завдання роботи;

ПРАВА ДИТИНИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЯК ДОТРИМАТИ, ЗАХИСТИТИ, РЕАЛІЗУВАТИ

Право на доступ до інформації

Забезпечити надійний та адекватний доступ дітей до цифрового контенту і послуг, спеціально призначених для них.

Вживати заходи для безплатного доступу до цифрового середовища у спеціальних публічних просторах, наскільки це можливо.

Вимагати від постачальників інтернет-послуг забезпечити їх доступність для дітей з інвалідністю.

Забезпечити розмаїття джерел якісної інформації та освітнього цифрового контенту і послуг для дітей.


Право на свободу слова

 

Вживати заходи, щоб забезпечити права дитини на отримання та вираження будь-яких поглядів, думок або висловлювань із важливих для них питань через засоби масової інформації за їхнім вибором та незалежно від того, чи їхні погляди й думки були позитивно сприйняті державою чи іншими учасниками.

Інформувати дітей, як здійснювати своє право на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі, поважаючи права та гідність інших.

Ознайомлювати дітей із законними обмеженнями свободи вираження поглядів, щоб запобігти порушенням прав інтелектуальної власності та боротися з підбурюванням до ненависті та насильства.

Забезпечити належну оцінку поглядів дітей відповідно до їхнього віку та зрілості.

ЯК ПІДВИЩИТИ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ: І ТЕОРІЯ, І ПРАКТИКА

Марина ДОРОШ, 
журналістка, експертка з медіаграмотності

ГО «Український інститут медіа та комунікації»,

 головна редакторка сайту MediaSapiens

ГО «Детектор медіа» (2014-2018 рр.)

 

Уміти критично сприймати інформацію нині має кожен. Бо інформація у медіа може бути неправдивою. Відповідно, і рішення, які чи то керівник закладу освіти, чи вчитель, чи будь-яка людина прийматиме на її основі, можуть бути хибними. Тому все більше зусиль освітяни, науковці, громадськість спрямовують на впровадження та підвищення медіаграмотності. Один зі шляхів цього досягти — формувати свідомого медіаспоживача.

Медіаграмотність — це сукупність знань, навичок та умінь, які дають людям змогу аналізувати, критично оцінювати і відповідально створювати повідомлення з медіа різних типів.

Про платформу

Крок до цього зробила німецька неурядова організація n-ost, вирішивши створити в інтернеті збірник вправ з медіагорамотності. Так з’явилась освітня платформа «Медіанавігатор». Використовувати вправи можна як у формальній, так і неформальній освіті, зокрема дорослих.

В Україні найвідомішими ініціативами з упровадження медіаграмотності у навчання є проекти підготовки вчителів Академії Української Преси, Всеукраїнський експеримент із впровадження медіаосвіти, що реалізує Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, проект «Вивчай та розрізняй» від IREX.

Організатори платформи згуртували педагогів та медіекспертів із різних країн, які розробили такі вправи, що можна використати для навчання медіаграмотності на тренінгах у будь-якій із цих країн. Над платформою працювали фахівці з України, Молдови, Вірменії, Білорусії, Росії, Грузії, Німеччини, а у 2017 році до них приєдналися фахівці з Латвії, Киргизстану, Румунії, Польщі та Сербії.

9 порад, як вести ділове спілкування у месенджерах

Ділове спілкування у месенджерах можна вести двома способами: створити чат, тобто залучити до обговорення питання, повідомити інформацію одразу багатьом, або спілкуватися індивідуально. Щоб спілкування було результативним і безконфліктним, скористайтеся порадами.

 1. Пишіть по темі

Перше повідомлення має бути змістовним і зрозумілим — зазначайте тему переписки. Думку формулюйте лаконічно і чітко, бо у месенджері довге повідомлення видається дивним.

Але не використовуйте багато абревіатур. По-перше, не всі звикли користуватися ними, особливо якщо це вузьке поняття. По-друге, слова на кшталт «Дяк» і «lol» зроблять переписку неформальною. Постійні скорочення ускладнять читання повідомлення.

Коли обговорюєте ті чи ті питання у чаті, стежте, щоб його учасники не відступали від теми. М’яко, але наполегливо повертайте їх до винесеного на обговорення питання. Це дасть змогу розв’язати його та зекономити час.

 1. Стежте за тоном повідомлень

За спілкування у месенджерах часто забуваємо, що співрозмовник не бачить нас, не чує голосу і може інтерпретувати фразу не так, як ви планували. Підтвердили це учені Нью-Йоркського університету, які провели відповідний експеримент. Його учасники лише в 56% випадків визначили закладену в повідомленні емоцію.

У месенджерах доречно використовувати смайли й емодзі, щоб передати інтонацію. Зловживати ними не варто, особливо якщо ваш співрозмовник не використовує їх.

Під час спілкування не порушуйте етичних норм.

ПРО ДОСТУП ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Президент України  Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

Таким чином вносяться зміни у чотири закони: «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» і «Про професійно-технічну освіту».

Тепер за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків школа та дитсадок повинні забезпечити доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами.

Розглянемо деякі зміни до законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»та  «Про позашкільну освіту», а саме статті законів,  що  доповнені абзацами, яких не було в цих законах.

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИРІВНЯЛИ ДО НАРКОМАНІЇ

Кожне десятиліття породжує нові, властиві тільки йому пристрасті, потяги та залежності. Молодь як провідна та прогресивна ланка суспільства, на яку завжди покладаються великі надії, виступає в цьому випадку таким собі лакмусовим папером, який показує наявні суспільні суперечності. На тлі залежностей, що вже давно існують, поступово починають проявлятися нові, більш актуальні та злободенні, підкреслюючи своєю появою саме ті проблемні сфери, які не впорядковані належним чином.

Доступність до все нових видів «благ», безперервний розвиток гаджетів, спрямованих саме на розважальну складову суспільного споживання, складності в стосунках із рідними й близькими, падіння рівня емпатійності — це лише частина довгого списку, але вона окреслює негативний бік становлення сучасної української молоді в суспільстві. Всі ці чинники зумовлюють появу на тлі «старих» видів залежностей, як‑от алкоголізм, тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, «нових», що динамічно набирають обертів і стрімко розширюють свій ареал в Україні.

Е-ПІДРУЧНИК – ЦЕ НЕ ПРОСТО PDF

99% українських учнів та студентів є “регулярними інтернет-користувачами”, тобто заходять в мережу щонайменше раз на місяць.

Такими є дані української інтернет-асоціації від травня цього року.

Відсоток настільки високий, адже ці люди – молодь, яка зростала “в ногу” із технологіями.

Освітня галузь вчиться оперативно реагувати на їх виклики та можливості, а також залучати діджитал-інструменти до навчального процесу.

Невипадково й до списку 8 ключових компетенцій для навчання впродовж життя (lifelong learning) Європейського Парламенту та Ради включено цифрову.

Цього року Міносвіти розпочало масштабну реформу – Нову українську школу.

Водночас почався процес розробки національної освітньої електронної платформи. Це сайт, на якому будуть розміщені е-підручники й не тільки.

ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ САЙТУ!

Прийміть щирі вітання зі святами, що втілюють доблесть і героїзм нашого народу – Днем захисника України і святом  Покрова Пресвятої Богородиці.

14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, ще з козацьких часів є святом воїнів-захисників української землі.

Свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості.

Саме під таким гаслом — «Сила нескорених» — українці вперше відзначали свято Дня захисника України 14 жовтня.

В цей урочистий день ми вшановуємо всіх, хто причетний до цього високого звання захисника України – всіх, хто піднявся на захист незалежності і територіальної цілісності нашої держави, ставши до лав добровольців, військових підрозділів та волонтерських організацій.

Для нас це свято не тільки народне і релігійне, а й національне. Воно єднає країну, закликає усіх до згуртованості перед сучасними викликами та загрозами. Нині, коли на східних теренах України ведеться боротьба за незалежність і суверенітет держави, маємо бути гідними спадкоємцями духовних цінностей та продовжувачами багатих традицій і славних справ предків.

Сердечно вітаємо  Вас зі святами. Бажаємо  миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу, достатку і благополуччя, злагоди, радості і добра,  звершення всіх мрій та бажань!

 

З повагою, адміністрація сайту

 

ДОРОГІ ОСВІТЯНИ!

Щиро вітаємо  Вас із професійним святом – Днем працівників освіти!

Високе покликання Педагога є визначальним для держави і суспільства. Адже саме освітяни своєю працею формують щасливе майбутнє України, її економічне процвітання й духовне відродження.

В цей святковий день прийміть нашу  щиру вдячність за Вашу невтомну працю, за високе служіння обраній справі, творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання.

День працівників освіти –  це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери освіти – день, в який відзначаються роль і заслуги вчителів у процесі якісної освіти на всіх рівнях.
Історичною передумовою для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова конференція(Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers), яка відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі про статус вчителів. У результаті представниками ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці був підписаний документ «Рекомендації, що стосуються статусу вчителів»            ( Recommendation concerning the Status of Teachers).

Нехай Ваша щоденна самовіддана праця примножить добро у світі, буде легкою і радісною від щирої любові до підростаючого покоління, повниться світлою вірою у свої сили, знання і високе призначення на землі – бути Педагогом!

Нехай успіхи і перемоги окрилюють Вас на нові звершення і здобутки на благо України.

Щасливої Вам долі, родинного затишку, благополуччя і добра.

 

З найкращими побажаннями,адміністрація сайту

ТОП-30 ПОРАД БАТЬКАМ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

1. Любіть дитину, частіше обіймайте її.
2. Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Знаходьте радість у спілкуванні. Цікавтеся справами та проблемами дитини.
3. Розвивайте дитину: заохочуйте до малювання, розфарбовування, вирізання, наклеювання, ліплення. Обов’язково привчайте дитину до звички читати книжки щодня.
4. Відвідуйте театри, організовуйте сімейні екскурсії містом.
5. Надавайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, а не розкішному одягу.

НОВА ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА У ШКОЛАХ

Міністерством освіти і науки затверджена нова Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти:  наказ МОН № 676          від 25.06.2018 року «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти».

Ця Інструкція встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти.

У загальних положеннях окреслено  наступне.

Інструкція визначає, як мають бути складені накази, протоколи, листи, акти та інші шкільні документи, визначає особливості складання номенклатури справ, зберігання документів тощо.

Окремо інструкцією визначені вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою комп'ютерної техніки. Зокрема, документом визначені вимоги до шрифтів, міжрядкових інтервалів тексту, розмірів полів документів та інші особливості оформлення шкільної документації.

Дотримання норм документа є обов'язковим для всіх державних і комунальних шкіл.

ЗАПРОСИ ПОЛЯРНИКА ДО СЕБЕ!

Стартував конкурс для школярів

1 жовтня 2018 року, стартував новий конкурс для українських школярів під назвою «Запроси полярника до себе!». Його проводить Національний антарктичний науковий центр спільно з МОН у межах освітнього проекту «ANTARCTIDA Terra Australis Incognita – Вчора, Сьогодні, Завтра».

Щоб долучитися до конкурсу, школярам потрібно написати мотиваційний лист, чому саме їх цікавить Антарктида. Жодних обмежень щодо формату чи обсягу листа немає. До 30 жовтня його необхідно надіслати на електронну скриньку a_savitsky@ukr.net , обов’язково зазначивши контакти для зворотного зв’язку.