Стенди для інклюзивної освіти

Знайдено: 1 - 2 серед 2 товари

Кожна людина має право на освіту, незалежно від його стану здоров'я, розумових або фізичних здібностей, соціального стану, мовних та інших особливостей. Визнання прав дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному  етапі розвитку освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками. Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб в шкільному середовищі та  поза його межами. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. В основі практики інклюзивного навчання лежить ідея прийняття індивідуальності кожного учня і, отже, навчання повинно бути побудовано таким чином, що б задовольнити індивідуальні потреби кожної дитини.

Стенди "Інклюзивна освіта" зможуть допомогти інформувати учнів та їх батькиів важливою та цінною інформаціею для формування толерантих взаємин.