Стенди з культурно-естетичного виховання

Знайдено: 1 - 12 серед 12 товарів

Естетичне виховання - напрям виховної роботи, сутність якого полягає в організації різноманітної естетичної, художньої діяльності, спрямованої на оволодіння естетичними знаннями, формування естетичних потреб, поглядів і переконань, здатності повноцінно сприймати прекрасне в мистецтві і житті, прилучення до художньої творчості, розвиток здібностей і умінь в тому чи іншому виді мистецтва. Мета естетичного виховання - формування естетичної культури особистості. Естетична культура - найважливіший компонент духовної культури особистості, що характеризує ступінь оволодіння нею естетичними (художніми) знаннями, потребами, почуттями, ідеалами, інтересами, естетичним смаком, естетичним ставленням до природи і мистецтва, а також досвідом естетичної (художньої) діяльності. Наші стенди по культурно-естетичному вихованню готові внести свій вклад в поліпшення якості в мікро сфери навколо учнів, отже, мотивувати їх для підвищення свого естетичного рівня.