Стенди для оформлення кабінету людина і світ

Знайдено: 1 - 8 серед 8 товарів

З самого народження людина потрапляє в суспільство. Росте, розвивається і живе в ньому. На розвиток людини впливає безліч різних чинників, як біологічних, так і соціальних. Головним соціальним фактором, що впливає на становлення особистості, є сім'я. Значення терміна "людина" багатогранне, про що свідчить понятійний апарат наук, які вивчають людину. У найзагальнішому розумінні термін "людина" вказує на належність до людського роду - вищої сходинки живої природи на нашій планеті. Людина, світ – це настільки широкі поняття, що охоплюють собою все у Всесвіті. У взаємодії людини і світу, мікро- і макрокосму протікають процеси життя і криється сама таємниця буття. Мета навчального предмета "Людина і світ" - виховання і розвиток якостей і здібностей особистості учня, які необхідні для гармонійного і відповідального взаємодії з природним і соціальним середовищем, формування основ екологічної культури.