Інформаційний портал

Виховуємо лідерів засобами мистецтва

Особистість дитини формується і розвивається під впливом об'єктивних і суб'єктивних, природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх факторів. І саме мистецтво здатне комплексно впливати на різні сфери психічної діяльності, формуючи в особистості почуття, розум, волю.

Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації

Іван Франко зазначав «Осмислення національної ідеї як імперативу патріотичного виховання є моральною категорією, і усвідомлення індивідом своєї національності як детермінанти власної долі, є водночас проблемою морального вибору. Вибір бути чи не бути українцем – це вибір між буттям і небуттям».